هواداران عادل فردوسی پور

علی آبادی, محمد آخوندی و دیگر اصحاب تربیت بدنی

علی آبادی:

محمد آخوندی:

هموندان ورزشی هیئت مدیره پرسپولیس که هیچ کدام ورشی نیستند و بیشتر به نظامیان می خورند( به جز نفر دوم از سمت چپ):

+ هواداران فردوسی پور ; ۳:٢۳ ‎ب.ظ ; ۱۳۸٧/۱٠/٢٠
    پيام هاي ديگران ()